Nieuws

Trouwen tegen je wil

Campagne van SoZaWe tegen huwelijksdwang

Een eigen vrije keuze voor een partner geldt voor iedereen. Zelfstandig bepalen met wie je trouwt is een grondrecht. Als dat niet kan, is er sprake van huwelijksdwang. Begin mei is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met de campagne: Trouwen tegen je wil.

Politie meldt dalend aantal misdrijven achter de voordeur

maar....aantal hulpvragen bij huiselijk geweld stijgt

Bij de politie daalt het aantal misdrijven achter de voordeur. Dat het aantal strafbare feiten afneemt, betekent echter niet dat het aantal gevallen huiselijk geweld ook is afgenomen. Niet alleen zijn de locaties bij de opvang van Arosa altijd vol, is het aantal AWARE-aansluitingen toegenomen en worden meer gezinnen thuis geholpen. Ook andere organisaties constateren een toename aan hulpvragen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een voorzichtige conclusie is dat er eerder wordt ingegrepen bij (dreigend) geweld achter de voordeur.